Tel. secretariat - 0236.820.312

________________

E-mail: contact@cup-tecuci.ro

CUP Tecuci

Acțiuni recente

Astăzi (03.ian.2021) cu sprijinul personalului de la CUP, funcționari din primărie asistați de Poliția locală, au verificat contractele de salubrizare pe str. Lascarov Moldovanu. Urmează și alte străzi.

Despre noi

Vă facem cunoscute

câteva informații despre

CUP Tecuci

În conformitate cu Ordinul Institutului Național de Statistică nr.337/2007 privind actualizarea clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN , activităţile pentru care se întocmeşte prezenta documentaţie sunt: 

–  cod CAEN 3811– colectarea deșeurilor nepericuloase;

– cod CAEN 8129 “Alte activităţi de curăţenie”.(precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor

Camion de colectare a gunoiului in Tecuci

oferta de

Servicii

Prin HCL nr. 42/28.02.2018 a Consiliului local Tecuci și caietul de sarcini anexat la această hotărâre se stabilesc activitățile din cadrul serviciului de salubrizare

Colectare deșeuri

municipale

 colectarea separata și transportul separat al deșeurilor municipale și 

Colectarea selectiva a deseurilor in Municipiul Tecuci

Colectare deșeuri

din locuințe

colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de 

Tratarea selectiva a deseurilor colectate din Tecuci

Sortarea deșeurilor

municipale

sortarea deșeurilor municipal și a deșeurilor similar în stațiile de sortare

Articole recente

Aceasta este

Echipa noastră

de conducere

Director General/ Administrator

DIRECTOR ADMINISTRATIV

© 2020-2021 CUP Tecuci | Toate drepturile rezervate
Realizat și promovat de DECIBEL Medianet srl Tecuci
Autobuz in statie - CUP Tecuci

Anunț public

Vă informăm că începând cu data de 17.01.2023 traseul autobuzelor de pe direcția Piață-Zona Industrială va fi deviat pe Strada Ștefan Cel Mare cu stație la magazinul, „Unirea” în locul stației de la fosta clădire, „Telekom” până la terminarea lucrărilor de pe strada 1 Decembrie 1918.

Administrator/Director General,
Costache Claudiu