Comunicat de presă – Contracte deszăpezire 2020Sarariță la lucru Decembrie 2020 - CUP Tecuci

Comunicat de presa – Contracte de deszăpezire 2020    În virtutea transparenței decizionale, vă aducem la cunoștință etapele derulării procedurii privind închirierea de vehicule pentru servicii specifice de iarnă.    Pe data de 03.nov.2020 în ședința comună am prezentat caietul de sarcini privind achiziționarea serviciilor aferente deszăpezirii d-lui primar și șefului serviciului de monitorizare din […]