Comunicat de presa - Contracte de deszăpezire 2020

   În virtutea transparenței decizionale, vă aducem la cunoștință etapele derulării procedurii privind închirierea de vehicule pentru servicii specifice de iarnă.

   Pe data de 03.nov.2020 în ședința comună am prezentat caietul de sarcini privind achiziționarea serviciilor aferente deszăpezirii d-lui primar și șefului serviciului de monitorizare din cadrul primăriei.

   Concluzia decidenților a fost ca prețul prezentat în caietul de sarcini este prea mare, comparându-se cu valoarea serviciilor dintr-un caiet de sarcini al Ecosal Galați din anul 2018.

   După mai multe analize și discuții în data de 10.nov.2020, unul dintre ofertanți contestă procedura pentru lotul 1 la CNSC (Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor). Menționăm că, această contestație putea fi evitată dacă ofertantul cerea clarificări autorității contractante (CUP Tecuci) în timp foarte scurt.

   În urma contestației procedura a fost suspendată până la soluționarea acesteia. În data de 30.nov.2020 ofertantul renunță la contestație. CUP Tecuci, în data de 08.dec.2020, primește de la CNSC decizia prin care ia act de renunțarea la contestație.

contestatie CUP 1

   În urma discuției cu membrii completului CNSC, am decis ca în data de 26.nov.2020 anularea procedurii și repunerea ofertei pentru lotul 1, acțiune care a scurtat perioada de derulare a noii proceduri.

   În data de 08.dec.2020 am primit decizia CNSC pentru contestația depusă și renunțarea la acesta.

   Conform art. 113 din Legea 198/2016 și faptul că este și o situație de urgență, termenul de depunere a ofertelor a fost scurtat de la 10 la 6 zile urmând ca pe data de 10.dec.2020 să se deschidă ofertele pentru lotul 1.

   Urmare a aparițiilor în media locală a unor informații referitoare la contractele de deszăpezire considerăm ca este necesar să facem precizări clarificatoare.

Sarariță in actiune Decembrie 2020 - CUP Tecuci

Citymaster 1250plus HAKO

Imagini

Vă prezentăm câteva imagini relevante a mașinii de aspirație stradală model  Citymaster 1250 plus HAKO

Citymaster 1250plus HAKO

VIDEO

Vă prezentăm doua videoclipuri de prezentare a mașinii de aspirație stradală model  Citymaster 1250 plus HAKO

© 2020 - CUP Tecuci | Toate drepturile rezervate
Creat și promovat de DECIBEL Medianet srl Tecuci