Taxa de salubrizare, discuții cu reprezentanții Asociațiilor de proprietari

Taxa de salubrizare –  Astăzi, 12 decembrie 2018, a avut loc în Sala de ședințe a Consiliului local, din cadrul Primăriei municipiului Tecuci, o discuție pe tema taxei speciale de salubrizare.

  De la 1 ianuarie 2019 devin obligatorii o serie de constrângeri în domeniul managementului deșeurilor care impun:

 •  Asigurarea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor municipale generate de populație (cel puțin pentru hârtie și carton, metale, plastic și sticlă);
 •  Atingerea țintei de reciclare a deșeurilor municipale produse (minim 50% din masa totala generată până la 30 decembrie 2020);
 •  Contribuția pentru economia circulara (suportată de salubriști) pentru cantitățile de deșeuri care ar fi trebuit valorificate dar nu au fost, ceea ce presupune o taxă suplimentară de 30 lei/tonă deșeu;
 •   Includerea tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor colectate selectiv, în caietele de sarcini și în contractele de delegare a serviciului de salubrizare;
 • Respectarea indicatorilor de performanță pentru activitățile din cadrul serviciului de salubrizare și aplicarea de penalități pentru nerealizarea lor;
 • Respectarea instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”, pe baza volumului de deșeuri, a frecvenței de colectare, greutății și/sau numărului de saci de colectare personalizați;

Taxa de salubrizare –  În aceste condiții, începând cu 1 ianuarie 2019, pentru colectarea deșeurilor, persoanele fizice și juridice din municipiul Tecuci pot încheia contract cu Compania de Utilități Publice la următoarele tarife:

 • Persoane fizice: 12 lei/lună/persoană
 • Persoane juridice fără salariați: 18 lei/lună/persoană
 • Persoane juridice cu cel puțin un salariat: 20 lei/lună/persoană

   În cazul în care utilizatorii serviciului de salubritate, persoane fizice sau juridice, refuză încheierea unui contract cu operatorul local de salubritate, primăria va aplica acestora o taxă specială de salubritate:

 • Persoane fizice – 15 lei/lună/persoană 
 • Persoane juridice fără salariați – 20lei/lună/persoană
 • Persoane juridice cu cel puțin un salariat – 25lei/lună/persoană

  La discuții au participat reprezentanți ai administrației locale, Primar, Viceprimar, Administrator public, Director economic, șefi de birou din Primărie, directorul CUP Tecuci, și reprezentanți ai Asociațiilor de proprietari din municipiul Tecuci.

Taxa de salubrizare –   După introducerea în tematica discuției, realizată de primarul municipiului Tecuci, Cătălin Constantin Hurdubae, a luat cuvântul d-na Carleta Bostan, director CUP, care a prezentat fundamentarea economică a taxei, luând în considerare influența tuturor factorilor economici care intervin.

  Participanții şi-au exprimat punctele de vedere și propunerile, în vederea găsirii unei variante optime, care să limiteze impactul negativ al creșterii prețului pentru acest serviciu de utilitate publică.

  Pentru discuții pe marginea Regulamentului de instituire a taxei speciale de salubrizare, pe 20 decembrie 2018, ora 16.30, cetățenii municipiului Tecuci sunt invitați la dezbaterea publică pe tema instituirii taxei speciale de salubrizare.

© 2020 - CUP Tecuci | Toate drepturile rezervate
Creat și promovat de DECIBEL Medianet srl Tecuci