TAXA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE – datorată de utilizatorii serviciului public de salubrizare

  În ședinta Consiliului local din data de 31.12.2019 prin HCL nr. 167/30.12.2019 a fost aprobat Regulamentul de aplicare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Tecuci.

Motivele revenirii la acest tip de taxare a serviciuui de salubrizare sunt :

  • necesitatea aplicării unor măsuri de reducere a cheltuielilor (emitere, transmitere, încasare facturi);
  • necesitatea îmbunătățirii gradului de colectare a sumelor datorate de utilizatorii acestui serviciu

Utilizatorii persoane fizice au obligatia  depunerii Declaratiei privind taxa specială de salubrizare.

            Persoanele fizice, care declară pe proprie răspundere sau probează cu documente justificative că nu locuiesc la adresa de domiciliu, nu datorează taxa specială de salubrizare.

             Recalcularea taxei speciale de salubrizare  pentru persoanele care lipsesc de la locuință se va face începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii documentelor justificative.

Taxa specială de salubrizare este în valoare de 12.15 lei/persoană/lună și poate fi plătită atât lunar cât și anual, la caseriile Primăriei Municipiului Tecuci sau în contul de Trezorerie al Primăriei municipiului Tecuci : RO69TREZ 30721360206XXXXX

Pentru întârzierea la plată se percep penalități începând cu data de 25 a lunii următoare.

Utilizatorii persoane juridice au obligația să dețină contract cu operatorul local de salubrizare de pe raza municipiului Tecuci și vor plăti contravaloarea acestui serviciu conform tipului de contract încheiat.

© 2020 - CUP Tecuci | Toate drepturile rezervate
Creat și promovat de DECIBEL Medianet srl Tecuci